Instrumentarium
16374
page-template-default,page,page-id-16374,bridge-core-2.6.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,overlapping_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-28.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

Instrumentarium

Onze leden hebben een scala aan instrumenten en technieken tot hun beschikking om hun werk (onderzoek) goed te kunnen uitvoeren. Elk instrument en/of techniek is erkend door Inovat. Alvorens tot erkenning over te gaan volgt Inovat een daartoe ontwikkeld protocol. Een projectgroep, bestaande uit deskundige leden, beoordeelt of het instrument geschikt is voor gebruik door de leden en brengt advies uit aan het bestuur.

 

Na goedkeuring door het bestuur wordt het instrument aangeboden aan de leden en kan informatie worden opgenomen in dit onderdeel van de website.

 

Nieuwe instrumenten en/of technieken zijn altijd welkom! Initiatieven ziet de vereniging graag tegemoet. Het kan bijvoorbeeld gaan over testen, werkmethoden en dergelijke. In het kort: alles wat te maken heeft met de Mens en het Werk.

Overzicht instrumentarium

 

Algemeen

Het instrumentarium bestaat uit methodieken, technieken, opleidingen en trainingen. Van belang is dat het instrument een goede aanvulling is op het geheel. Een instrument kan pas worden toegelaten na onderzoek door een Inovat Projectgroep, die daartoe de Inovat Meetlat toepast en rapport uitbrengt aan het bestuur.

 

Indeling

 • Naam van het instrument
 • Soort instrument (arbeidskundige techniek, methodiek, opleiding, training en dergelijke)
 • Doel van het instrument
 • Korte uitleg over de werking van het instrument
  (uitgebreide uitleg is opgenomen in de rapportage, welke eveneens gepubliceerd wordt).
 • Doelgroep voor het instrument.
 • Kwalificatie eisen toepasser / gebruiker van het instrument.
 • Nadere informatie

 

Arbeidskundige technieken / instrumenten

 

IDA

 • Naam van het instrument: IDA
 • Soort instrument: arbeidskundige techniek
 • Doel van het instrument: Wenselijk gedrag en vaardigheden beoordelen.
 • Korte uitleg over de werking van het instrument: IDA is een diagnostisch instrument dat onlosmakelijk gekoppeld is aan het MELBA documentatiesysteem. Het MELBA systeem beschrijft arbeidsgedrag en arbeidsvaardigheden op basis van 29 kenmerken. Om het gewenste gedrag en vaardigheden te kunnen beoordelen moeten er situaties zijn waarin dit mogelijk is. IDA schept die situaties. IDA is opgebouwd uit een 14-tal gestandaardiseerde toetsen van verschillende moeilijkheidsgraad. Ze vormen een mix van doe en denkgerichte toetsen. De IDA toetsen dekken niet het hele veld van de te beoordelen kenmerken van MELBA. In vrijwel elk land waar MELBA wordt toegepast, en dat zijn er nu zo’n 12 in Europa, wordt IDA gebruikt.
 • Doelgroep voor het instrument: De arbeidsvaardigheidstoetsen kunnen volgens de beschrijving bij vrijwel elke persoon worden afgenomen, ongeacht leeftijd, eventuele beperking of achtergrond. Elke toets wordt apart beschreven op een instructie- en beoordelingsblad. Afhankelijk van de toets zijn voor de uitvoering ervan een werkblad en materiaal c.q. gereedschap bijgevoegd. De bladen en materialen worden geleverd in een koffer. IDA kan zo op elke werkplek worden gebruikt. De afname is in principe één op één.
 • Kwalificatie eisen toepasser / gebruiker van het instrument:  Om de IDA af te mogen nemen dient een driedaagse cursus gevolgd te worden. Na deelname is er een officiële registratie, die gemeld wordt in Duitsland. Herhaling en bijscholing, eens in de drie jaar, is verplicht, anders vervalt de registratie.
 • Nadere informatie: bij MELBA in Nederland: info@melba.nl

 

Ruward / Mast 1

 • Naam van het instrument: Ruward / Mast 1
 • Soort instrument: arbeidskundige techniek
 • Doel van het instrument: handmatige vaardigheden beoordelen, gericht op (industrieel) productiewerk.
 • Korte uitleg over de werking van het instrument: Ruward / Mast 1 is een diagnostisch instrument, gebaseerd op MTM (Methode Tijd Meting). Het beoogt handvaardigheden zo objectief mogelijk te kunnen meten. Er is een groot aantal testonderdelen beschikbaar. Een duidelijk beeld van de handvaardigheden van de kandidaat kan pas worden verkregen als alle testonderdelen zijn uitgevoerd en verwerkt in de rapportage. Het duurt minimaal een halve dag om alle testonderdelen te kunnen laten uitvoeren. Ruward / Mast 1 wordt toegepast in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Turkije, Roemenië en Armenië.
 • Doelgroep voor het instrument: iedereen, die in het productiewerk aan de slag wil gaan, kan deze testonderdelen uitvoeren. Er is geen ondergrens en ook geen bovengrens. De kandidaat hoeft niet te kunnen lezen, want de toelichting bij elk testonderdeel wordt mondeling verzorgd.
 • Kwalificatie eisen toepasser / gebruiker van het instrument:  Om Ruward / Mast 1 af te mogen nemen dient een driedaagse cursus gevolgd te worden. Na deelname is er een officiële registratie. Herhaling en bijscholing, eens in de drie jaar, is verplicht, anders vervalt de registratie.
 • Nadere informatie: is verkrijgbaar bij Adapt-ability te Zwolle: info@adapt-ability.eu

 

MAST 2

 • Naam van het instrument: Mast 2
 • Soort instrument: arbeidskundige techniek
 • Doel van het instrument: Mast 2 beoogt een globaal inzicht te verlenen in de bedrevenheid met betrekking tot het gebruik van gereedschap, technische problemen oplossen en methodisch kunnen werken.
 • Korte uitleg over de werking van het instrument: Mast 2 bestaat uit een reeks enkelvoudige technische proeven, welke zijn gebaseerd op MTM (Methode Tijd Meting). Een duidelijk beeld van de handvaardigheden van de kandidaat kan pas worden verkregen als alle testonderdelen zijn uitgevoerd en verwerkt in de rapportage. Het duurt minimaal een halve dag om alle testonderdelen te kunnen laten uitvoeren.
 • Doelgroep voor het instrument: iedereen, die in het productiewerk aan de slag wil gaan, kan deze testonderdelen uitvoeren. Er is geen ondergrens en ook geen bovengrens. De kandidaat hoeft niet te kunnen lezen, want de toelichting bij elk testonderdeel wordt mondeling verzorgd.
 • Kwalificatie eisen toepasser / gebruiker van het instrument: Om Ruward / Mast 1 af te mogen nemen dient een driedaagse cursus gevolgd te worden. Na deelname is er een officiële registratie. Herhaling en bijscholing, eens in de drie jaar, is verplicht, anders vervalt de registratie.
 • Nadere informatie: is verkrijgbaar bij Adapt-ability te Zwolle: info@adapt-ability.eu

 

Methode Tijd Meting

 • Naam van het instrument: Methode Tijd Meting / Methods-Time Measurement (MTM)
 • Soort instrument: arbeidskundige techniek
 • Doel van het instrument: Methods-Time Measurement (MTM) is één van de hulpmiddelen bij arbeidsanalyse. Methods-Time Measurement kan men vertalen als methodetijdmeting. MTM gaat ervan uit dat bij het uitvoeren van een bepaal de taak de tijdsduur afhangt van de gekozen werkmethode. Vergelijkbare systemen zijn bijvoorbeeld WorkFactor, MOST en LCW. De term Predetermined motion time system (PMTS) wordt ook gehanteerd voor deze systemen.
 • Korte uitleg over de werking van het instrument: Sinds de invoering wordt MTM gebruikt voor analytisch onderzoek van manuele werkprocessen met gestandaardiseerde tijdbouwstenen van het MTM-basissysteem. (MTM-1) voor het beschrijven, kwantificeren en creëren van werkprocessen. De kleinste bewegingseenheden zijn elementaire (basis)bewegingen als “reiken“, “grijpen“, “verplaatsen“, “loslaten“, “lopen“, et cetera. Zo kan de arbeidsanalist de werkmethode vastleggen. De aan de basisbewegingen gekoppelde tijden leiden, met de gegeven invloedfactoren, tot een normtijd voor deze werkmethode. De vooraf bepaalde tijden zijn per basisbeweging verzameld op de MTM-datakaart (praktische tabellen). Om arbeid op een goede manier te kunnen analyseren is basiskennis MTM bijna een ‘must’. In vooral Duitsland, maar ook in Nederland, wordt de MTM methode bij bijna alle grote industriële bedrijven toegepast. Voorbeelden hiervan zijn de auto-industrie, maar ook Bosch, Bayer enz. In Nederland wordt o.a. bij Post.NL, Scania en Daf de MTM methode toegepast. Binnen de Sociale werkvoorziening werd bij tijdstudies gebruik gemaakt van MTM. Het is dus niet vreemd dat de MTM methode de basis vormt van de MAST en Ruward testen. Daarnaast zijn VALPAR en de Ergos worksimulator ook gebaseerd op MTM.
 • Doelgroep voor het instrument: Doelgroep voor het instrument: iedereen, die in het productiewerk aan de slag wil gaan, kan de testonderdelen uitvoeren. Er is geen ondergrens en ook geen bovengrens. De kandidaat hoeft niet te kunnen lezen, want de toelichting bij elk testonderdeel wordt mondeling verzorgd.
 • Kwalificatie eisen toepasser / gebruiker van het instrument:  Om met MTM te mogen werken dient een opleiding gevolgd te worden. Na deelname is er een officiële registratie. Herhaling en bijscholing, eens in de drie jaar, is verplicht, anders vervalt de registratie.
 • Nadere informatie: jva@mtmbenelux.euwww.mtmbenelux.eu

 

Matching

 • Naam van het instrument: MELBA
 • Soort instrument : onderzoek
 • Doel van het instrument: Objectief antwoord kunnen geven op de vraag wat “passend werk” is voor die individuele kandidaat / medewerker.
 • Korte uitleg over de werking van het instrument: Gedifferentieerd onderzoek naar mogelijkheden voor arbeid en loopbaan en meer specifiek inzicht krijgen in onder meer vakbekwaamheid en kennis, kwantitatief prestatieniveau, duur en mate van fysieke en psychische belastbaarheid, de noodzaak tot aanpassen van de werkplek of werkmethoden en persoonskenmerken, attitude en sociale vaardigheden. Er wordt beoordeeld op basis van een scala aan testen (werkopdrachten).
 • Doelgroep voor het instrument: iedereen, die aan de slag wil / is.
 • Kwalificatie eisen toepasser / gebruiker van het instrument: de toepasser moet eerst een training volgen en krijgt dan een certificaat dat drie jaar geldig is. Daarna moet de training opnieuw worden gevolgd in het kader van hercertificering.
 • Nadere informatie: Van Hooff Arbeidskundig Advies te Helmond: www.melba.nl

 

 • Naam van het instrument: Model Test Programma (MTP)
 • Soort instrument: onderzoek op basis van praktijkopdrachten
 • Doel van het instrument: Objectief onderzoek uitvoeren voor arbeid en loopbaan van kandidaten tot VMBO C niveau.
 • Korte uitleg over de werking van het instrument: Gedifferentieerd onderzoek naar mogelijkheden voor arbeid en loopbaan van kandidaten tot VMBO C niveau door assessment methodieken en worksamples met als vraag: “wat is passend werk” en meer specifiek inzicht krijgen in onder meer de huidige vakbekwaamheid en vakkennis, kwantitatief prestatieniveau, duur en mate van fysieke en psychische belastbaarheid, noodzaak tot aanpassen werkplek of werkmethode en persoonskenmerken, attitude en sociale vaardigheden.
 • Doelgroep voor het instrument: kandidaten / medewerkers tot VMBO C niveau.
 • Kwalificatie eisen toepasser / gebruiker van het instrument: de toepasser moet eerst een training volgen en krijgt dan een certificaat dat drie jaar geldig is. Daarna moet de training opnieuw worden gevolgd in het kader van hercertificering.
 • Nadere informatie: Adapt-Ability te Zwolle: www.adapt-ability.eu

 

 • Naam van het instrument: Waardemeter
 • Soort instrument: Vragenlijsten
 • Doel van het instrument: Overzicht bieden van hetgeen de kandidaat / medewerker kan bereiken en moet vermijden.
 • Korte uitleg over de werking van het instrument: Geeft door de kleurenkwadrant een duidelijk beeld van de mate waarin de werknemer zelfstandig werkzaamheden kan aansturen, organiseren, monitoren en zich staande kan houden in teamverband. Geeft een overzicht van wat de werkgever met deze werknemer kan bereiken en moet vermijden. De uitkomst biedt de werkgever de mogelijkheid hierop direct te anticiperen door de werknemer te stimuleren, faciliteren, richting te geven of aan te sturen om tot resultaten te komen. De toelichting bij de testuitslag maakt duidelijk op welke wijze en in welke mate een actieve rol van de werkgever op één of meerdere deelaspecten nodig is.
 • Doelgroep voor het instrument: voor iedereen inzetbaar
 • Kwalificatie eisen toepasser / gebruiker van het instrument: er is eerst een training nodig om dit instrument op de juiste wijze te leren toepassen.
 • Nadere informatie: Academie voor Loopbaaninnovatie te Zwolle: www.deacademie.nl