Opleidingen
16385
page-template-default,page,page-id-16385,bridge-core-2.6.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,overlapping_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-26.9,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

Opleidingen

Opleidingen

Zowel voor leden als voor niet-leden heeft de vereniging een aantal opleidingen en trainingen beschikbaar. Alvorens tot erkenning over te gaan volgt Inovat een daartoe ontwikkeld protocol. Een projectgroep, bestaande uit deskundige leden, beoordeelt of het instrument geschikt is voor gebruik door de leden en brengt advies uit aan het bestuur.

 

Na goedkeuring door het bestuur wordt het instrument aangeboden aan de leden en kan informatie worden opgenomen in dit onderdeel van de website.

 

Nieuwe instrumenten en/of technieken zijn altijd welkom!
Initiatieven ziet de vereniging graag tegemoet. Er moet wel sprake zijn van een verbinding met de Mens en het Werk.

 

Overzicht opleidingen

 • Naam van de opleiding: KIJKEN naar werk
 • Soort opleiding: training gedurende 5 dagen
 • Doel van de opleiding: Leren om mensen met een arbeidsbeperking duurzaam te plaatsen door beter zicht te hebben op wat er gevraagd wordt van betrokkene, maar ook van de werkplek. De deelnemer leert letterlijk anders te KIJKEN naar Werk!
 • Korte uitleg over de opleiding: Je leert tijdens de training op een nieuwe manier naar de mens, de werkplek, de afdeling en de organisatie of het bedrijf te kijken. Vanuit hetgeen werkelijk wordt gezien, komt het meest reële plan van aanpak naar voren met betrekking tot de juiste werkplek, eventueel aangepaste taken, de taakinstructie en het inwerkprogramma. Dit voorkomt, dat plaatsingen mislukken, waardoor de cliënt motivatie verliest. Dit voorkomt ook, dat werkgevers afhaken om met mensen met een beperking of belemmering te willen werken. Het heeft geen enkele zin om cliënten te plaatsen als niet aan alle essentiële voorwaarden is voldaan. Het succes wordt bepaald door de zorgvuldige voorbereiding. Aan het eind van deze training heb je de nieuwe kijk in voldoende mate kunnen oefenen en ben je klaar voor het examen.
 • Doelgroep voor de opleiding: Deze training is speciaal ontwikkeld voor professionals, die in hun werk te maken krijgen met het afstemmen van het werk op de mens. Niet andersom, want de mens staat in deze training centraal! Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: consulenten, jobcreators, arbeidsdeskundigen, HRM functionarissen, medewerkers Bedrijfsbureau, calculatoren, bedrijfskundigen, accountmanagers, bedrijfsscholen, arbeidsanalisten, KAM medewerkers, jobcoaches, jobcarvers, gemeenten, loonwaardespecialisten, stagedocenten, et cetera. Voor arbeidskundigen kan de training een nuttig opfrismoment zijn om weer even helemaal met de basis bezig te zijn.
 • Kwalificatie eisen cursisten: er is geen drempel ingebouwd. Iedereen kan aan deze training deelnemen.
 • Nadere informatie: hanneke@inovat.org

 

 • Naam van de opleiding: Praktische Arbeidsdiagnostiek 1
 • Soort opleiding: training gedurende 5 dagen
 • Doel van de opleiding: kennismaken met het begrip “arbeidsdiagnostiek”
 • Korte uitleg over de opleiding: Je krijgt gedurende de training meer inzicht op het gebied van arbeidstechniek, assessment en arbeidsdiagnostiek. De kennis kun je meteen toepassen in de praktijk.
 • Doelgroep voor de opleiding: iedereen.
 • Kwalificatie eisen cursisten: de training vraagt om denk- en werkvermogen op MBO+ niveau.
 • Nadere informatie: hanneke@inovat.org

 

 • Naam van de opleiding: Praktische Arbeidsdiagnostiek 2
 • Soort opleiding: training gedurende 10 dagen
 • Doel van de opleiding: kennismaken met de begrippen “organisatie & bedrijfsvoering” en “assessment & arbeidsdiagnostiek”
 • Korte uitleg over de opleiding: je krijgt gedurende de training mee inzicht op de begrippen, zoals hierboven genoemd. De kennis kun je meteen toepassen in de praktijk.
 • Doelgroep voor de opleiding: iedereen
 • Kwalificatie eisen cursisten: de training vraagt om denk- en werkvermogen op HBO+ niveau.
 • Nadere informatie: hanneke@inovat.org

 

 • Naam van de opleiding: Arbeidsdiagnostisch Analist
 • Soort opleiding: opleiding gedurende 26 dagen, verdeeld over één jaar en afsluitend met een examenopdracht.
 • Doel van de opleiding: alle elementen kennen, welke noodzakelijk zijn om de functie Arbeidsdiagnostisch Analist juist en vakkundig te kunnen uitvoeren.
 • Korte uitleg over de opleiding: Je leert alles wat je moet weten op het gebied van organisatie & medewerker, organisatie & bedrijfsvoering en assessment & arbeidsdiagnostiek. Ben je geslaagd en heb je het diploma en ben je werkzaam als arbeidsdiagnostisch analist, dan kun je worden geregistreerd in het Register Arbeidsdiagnostiek.
 • Doelgroep voor de opleiding: iedereen
 • Kwalificatie eisen cursisten: de opleiding vraagt om denk- en werkvermogen op MBO+ niveau.
 • Nadere informatie: hanneke@inovat.org

 

 • Naam van de opleiding: Arbeidsdiagnosticus
 • Soort opleiding: opleiding gedurende 26 dagen, verdeeld over één jaar en afsluitend met een examenopdracht.
 • Doel van de opleiding: alle elementen kennen, welke noodzakelijk zijn om de functie Arbeidsdiagnosticus juist en vakkundig te kunnen uitvoeren.
 • Korte uitleg over de opleiding: Gedurende de opleiding wordt de kennis, zoals opgedaan tijdens de opleiding tot Arbeidsdiagnostisch Analist kort opgefrist en aangevuld met thema’s, welke belangrijk zijn om leiding te kunnen geven aan bijvoorbeeld een afdeling Test & Training. Ben je geslaagd en heb je het diploma en ben je werkzaam als arbeidsdiagnostisch analist, dan kun je worden geregistreerd in het Register Arbeidsdiagnostiek.
 • Doelgroep voor de opleiding: iedereen, die het diploma Arbeidsdiagnostisch Analist heeft gehaald.
 • Kwalificatie eisen cursisten: de opleiding vraagt om denk- en werkvermogen op HBO+ niveau.
 • Nadere informatie: hanneke@inovat.org